KISAH DATU PARNGONGO

TURI-TURIAN DATU PARNGONGO

By: Jonny Hartono Sidabutar

I.        BORU TAGAN-TAGAN DAIRI

Datu Parngongo ima siampudan ni ompunta Raja Sirumaganjang. Tarbarita do ompunta on na malo jala marhadatuon. Jala sahat tu daerah Barus do anggo pardalanan ni ompunta on laho manguji hamaloanna i. Di sada tingki mulak sian daerah Barus mangalewati daerah Dolok Sanggul (huta ni marga Lumban Gaol), dibege ompungi ma sada soara ni parompuan marende mansai tabo begeon. Sai lulu-lulu ma ompunta on didia do parompuan na marende i. Jala disungkuni ompungi ma parhuta i, alai dang adong na olo pabotohon. Akhirna sahat ma ompuntai tu sada jabu ala hira-hira sian jabu i do dibege ompunta soara i. Dung marsantabi ompuntai i tu parjabu i laos dipaboa ma sangkap na ima naeng marsitandaan dohot na marende i.

Ala sai dipangidohon ompunta do naeng marsitandaan dohot parompuan na marende i, dibahen amang parjabu i ma parpadanan dohot ompu i, ima molo naeng berengon ni ompunta parompuan i ba ingkon boanon ni ompunta ma i gabe sinondukna. Ala nunga tung mansai tabo panghilalaon ni ompung i di ende dohot soara ni parompuan na binegena gabe dioloi ompungi ma. Dung i dipatuduhon ma tu ompung i sada parompuan na mansai metmet na digoari Tagan-Tagan Dairi.

Tarsonggot ma Datu Parngongo marnidasa, alai ala naung didok Datu Parngongo hatana ondeng, diboan ma boru Tagan-tagan Dairi mulak tu huta na tu Tamba. Di tonga dalan didok Datu Parngongo ma tu parompuan i na naung adong hian do parsondukna di Tamba (ima boru Pasaribu), jala disungkun boha ma bahenon nasida asa boi marsaripe. Dungi dialusi Tagan-tagan Dairi jala dipangido asa andorang so sahat nasida di huta, didok ma asa ditinggalhon ompungi ibana di sada batu, jala ingkon tomu-tomuon ni keluarga ni Datu Parngongo ma ibana tu batu i.

Dioloi Datu Parngongo ma na nidok ni Tagan-tagan Dairi i. Andorang so sahat tu huta di bahen ma ulos na tu Batu asa adong inganan ni Tagan-tagan Dairi. Dungi laho ma ibana tu huta pabotohon tu natorasna na mamboan boru muse ibana. Rap ma Datu Parngongo manomu Tagan-Tagan Dairi tu inganan na i. Dung sahat disi dijumpangi nasida ba sada parompuan na uli, ai nunga maruba Tagan-tagan Dairi gabe pardaging na normal.  Tarsonggot do Datu Parngongo marnidasa. Alai dung dipatorang parompuan I na ibana do Tagan-tagan Dairi, diboan ma ibana masuk tu huta. Laos dipestahon ma disi.

Dung sadia leleng ro ma Raja Lumban Gaol mangebati huta Tamba naeng marnida boru dohot hela nasida. Ala ndang dijumpangi nasida be Tagan-tagan Dairi na metmet i, muruk ma nasida tu Datu Parngongo ai dipingkir nasida na diambolongkon Datu Parngongo boruna. Jala ndang porsea Raja Lumban Gaol i na naung maruba boru nai. Alai ala sai margogo do parompuan I mandok na ibana do si Tagan-tagan Dairi gabe diparo Raja Lumban Gaol i ma babiat na  na sai rampak hian dohot si Tagan-tagan Dairi.  Dung ro babiat i pintor diumma babiat i ma tangan ni si Tagan-tagan Dairi. Gabe porsea ma Raja Lumban Gaol i na parompuan i do boruna ima si Tagan-tagan Dairi. Dung i marpesta bolon ma nasida di huta I manghalashon na masa i.

 

(Turi-turian on hudapot sian piga-piga natua-tua, jala sian pomparan ni Raja Ihutan Lumban Gaol pe tong do songon i didokhon. Di tingki marpesta tugu Raja Lumban Gaol di Dolok Sanggul taon 2009, diundang panitia do pomparan ni Datu Parngongo. Jala talehon do horbo nab alga songon siluanta tu Tulangta Lumban Gaol).

Iklan

Raja Biak-Biak

Raja Biak-biak, dengan nama raja Gumelenggeleng. Seorang yang cacat yang tidak punya tangan, kaki sehingga dia tidak bisa duduk. Dia berkecil hati di dalam hatinya karena adik-adiknya tidak cacat.

Kabarnya: Pertama kali datang MULAJADI NABOLON, naik ke Sianjur Mulamula terus ke Guru Tateabulan mengetuk hati dan memina anaknya Sariburaja oli di potong.” Terserah Ompung! ” jawab Guru Tateabulan. Mendengar itu, Raja Biak-biak berkata kepada ibunya : ” O, ibu! Kudengar bapak mengijinkan di bunuh Ompunta MULAJADI NABOLON si Sariburaja, dalam hatiku, akulah yang mau di bunuh, apalah aku di bandingkan Sariburaja yang tidak cacat itu?, kalau boleh permintaanku suruhlah bapak menyembunyikan aku, biarpun kelahiranku begini akulah anak yang paling besar.

Mendengar perkataan Raja Biak-biak ibunya menyuruh Guru Tateabulan menyembunyikan Raja Biak-biak ke Bukit Pusukbuhit. Setelah MULAJADI NABOLON naik ke atas, diminta Sariburaja di bunuhnya. Lalu di berikan ibunya.

Kata MULAJADI NABOLON : ” Pegang kakinya!”.

Jadi dipeganglah kakinya. Setelah itu di potong lalu di cincang.Sudah di sediakan api sebelumnya. Setelah selesai di cincang lalu di masak di atas api.

Setelah asap datang, berserulah MULAJADI NABOLON katanya : ” Yang mau menjadi Sariburaja keluarlah dari situ.

Lalu terangkatlah sariburaja dari sana kemudian duduk. Dia seperti Garaga, seperti garugu yang satu menjadi tujuh puluh.

Mengikuti kata orang, yang tinggal disana beraneka ragam binatang piaraan.

Ketika MULAJADI NABOLON kembali keatas dari Bukit Pusukbuhit ia naik. Lalu bertemulah dengan Raja Biak-biak : ” Siapa membawa kamu kesini “, kata MULAJADI NABOLON.” Kalau di lihat Ompung, aku ketakutan, takut di ketakutanku!, tadi kudengar kau ancam ompung membunuh Sariburaja, maunya akulah kau bunuh karena aku cacat. Aku memohon kepada ibu supaya bapak mengantarkan aku kesini. Akulah anak yang sulung ibu.

“Jadi maksudmu semua keturunan adikmu dan kakakmu bersembah sujud kepadamu”, kata MULAJADI NABOLON. “Tentu, karena aku paling besar, akulah yang pantas raja mereka”, kata Raja Biak-biak.

“kalau begitu, bagaimana, maukah kau ku ubah?”

“Ya, aku mau, kalau keturunan adik ku dan kakak ku mau bersembah kepada ku” kata Raja Biak-biak.

Jadi di berkati MULAJADI NABOLONlah Raja Biak-biak di Bukit Pusukbuhit itu. Jadi, dia punya kaki, tangan tetapi moncongnya seperti moncong babi.Sebagian berkata, dia punya sayap makanya di sebut namanya Tuan Rajauti, raja yang takkan pernah mati, raja yang takkan pernah tua.

Dari Bukit Pusukbuhit itu, diterbangkan MULAJADI NABOLONlah ia ke ujung Aceh.

RAJA BIAK-BIAK

Ia Raja Biak-biak, margoar di huhut Raja Gummelenggeleng na songaongumul do ibana ndang martangan, ndang marpa jala so boi hundul. Ibana do na lumea di bagasan ohana, ala so martihas angka anggina.Mangihuthon baritana : Ro do sahali Mulajadi Nabolon, tuat tu Sianjur Mulamula sorang tu Guru Tateabulan mangunjuni rohana, ai dipangido ma anakna Sariburaja seatonna.” Ba saguru di ho do Ompung!” ninna Guru Tateabulan mangalusi. Umbege I, didok Raja Biak-biak ma tu inana : “O inang! Hubege dioloi amanta nangkining seaton ni ompunta Mulajadi Nabolon si Sariburaja, ianggo di rohangku, ahu do na naeng seatonna, ai aha ma ahu martimbangkon Sariburaja na so martihas I?. Asa ianggo siat pangidoanku suru ma damang manabunihon ahu, ai atik pe songon on partubungku ahu do sipultak bajubajumu!”.Umbege hata ni Raja Biak-biak inana I, disuru Guru Tateabulan manabunihon Raja Biak-biak tu Dolok Pusukbuhit.Dung nangkok Mulajadi Nabolon tu bagas, dipangido ma Sariburaja seatonna. Jadi di lehon inana i ma. Didok Mulajadi nabolon ma : ” Tiop ma patna i!”, jadi di tiop ma tutu. Dung i diseat ma jala ditanggoi.Nungan di hodohon hian pangalompaanna. Ia dung sidung di anggoi dipambahen ma tu pangalompaanna i asa pamasahonna.Dung ro di pangalompaanna i, manggora ma Mulajadi nabolon didok ma :” Na olo gabe Sariburaja, ruar ma ho sian i!”, jadi mangangkat ma tutu Sariburaja sian i, laos hundul ma ibana tu halangulu. Nungan songon Garaga ibana, songon Garugu, na sada songon na pitupulu.Mangihuthon pandok ni na deba, sian angka na tinggal i laos manjadi ma ragam ni pahanpahanan.Ia di tingki na laho mulak Mulajadi nabolon tu banua ginjang, sian dolok Pusukbuhit do ibana manaek. Jadi jumpangsa ma disi Raja Biak-biak : ” Ise na mamboan ho tuson?”, ninna Mulajadi nabolon manungkun ibana.” Ianggo i da ompung, na mabiar do ahu di biarhu, matahut di tahuthu!. Hubege nangkining diondam ho da Ompung seaton Sariburaja, anggo di rohangku ahu do na naeng seatonmu, ala na martihas i ahu. Gabe hupangido tu dainang asa disuru damang manaruhon ahu tson. Ai ahu do sipultak bajubaju ni dainang.” Ba naeng marsomba tu ho di roham angka pinompar ni anggimi dohot ibotom?”, ninna Mulajadi nabolon.” Naeng ma tutu, ai ahu do sihahaan, ahu do na patut raja nasida!”, ninna Raja Biak-biak.” Antong molo songon i, beha, olo do ho tumpaonku?”.” Ba olo do ahu, asal ma marsomba tu ahu angka pinompar ni anggingku dohot ibotongku!”, ninna raja Biak-biak.Jadi di tumpa Mulajadi Nabolon ma Raja Biak-biak di dolok Pusukuhit i. Gabe, marpat, martangan, alai songon munsung babi (santabi) do munsung na.Mangihuthon pandok ni na deba marhabong do ibana. Di bahen ma goarna Tuan rajauti, raja na so ra mate, raja na so ra matua. Sian punsu ni dolok Pusukbuhit I, dipahabang Mulajadi Nabolon ma ibana tu ujung Aceh.

Sumber : http://rapolo.wordpress.com

ALAT TRADISIONAL BATAK PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PESTA

1. SAPA (1) : Sejenis pinggan dari kayu nangka tempat nasi untuk makan bersama (sekeluarga). Istilah Sapa-nganan adalah identifikasi dari keadaan makan bersama dari Sapa, artinya Sapanganan identik dengan kaum kerabat, keluarga dekat. 2. SAPA (2) : Bentuk lain dari Sapa dan lebih besar. 3. PINGGAN PASU : Dibuat dari bahan porselen, warna Hijau keputih-putihan dipakai untuk tempat makanan pada upacara adat. 4. PINGGAN JAROJAK (I) : Bahan dari porselen putih, dengan ornamen berwarna biru, digunakan untuk tempat makanan pada waktu pesta adat. 5. PINGGAN JAROJAK (2) : Bahan dari porselen putih dengan ornamen warna merah bata dipakai waktu pesta adat. 6. PINGGAN SIBULUNG GAOL : Bahan dari porselen putih kotor dengan hiasan gambar bunga dan daun berwarna hijau kebiru-biruan dipakai waktu pesta adat. 7. PINGGAN PUTI : Bahan dari porselen putih digunakan oleh para datu pada upacara khusus Hadatuon dan upacara adat tertentu. 8. PINGGAN BUNGA : Bahan dari porselen putih dengan gambar orna men berwarna biru, digunakan untuk pinggan Pallompanan. 9. SAKKE PINGGAN (1) : Anyaman rotan special untuk tempat menyimpan pinggan dengan menggantungkannya di dinding atau rak rumah. 10. SAKKE PIRING : Serupa dengan Sakke Pinggan khusus tempat piring, lebih kecil dari Sakke Pinggan. 11. SAPA TANO : Bahan dibuat dari tanah liat dibentuk soma de – ngan sapahau fungsinya sama dengan sapa hau. 12. SALUNG : Bahannya dari bambu, digunakan untuk tempat minum pada waktu pesta. 13. ANDURI PANGANAN : Bentuk seperti tampi beras tetapi lebih kecil, bahan terdiri dari Rotan dan kulit bambu. Digunakan sebagai tempat makan untuk umum diwaktu pesta. 14. POTING : Bahannya dari bambu, tali ijuk don rompu hotang digunakan untuk tempat mengambil air dari sumber air untuk persediaan air di rumah. 15. GARUNG-GARUNG : Bahan dari bambu, dirakke (dililit) dengan anyaman rotan, digunakan tempat air minum. 16. SIKKUP : Bahan dari rotan, dianyam berbentuk bulat, dibuat bertutup seperti hudon tano. Dipakai untuk tempat pakean, benang dan barang berharga lainnya (sekitar 50 tahun). 17. HITANG : Bahan dari rotan, dianyam bentuk bulat, pipih dan bertutup serta bertali, fungsi soma dengan sikkup ( sekitar 100 tahun ). 18. TABU-TABU : Bahan dari buah labu tutupnya dibuat dari kayu bentuk patung, dulu digunakan untuk tempat air minum dan dewasa ini banyak digunakan sebaqai hiasan. 19. PARRASAN :Bahan dari baion logen (sejenis pandan) dianyam, digunakan untuk tempat beras. 20. SANIHE : Bahan dari rotan, dianyam, digunakan untuk alas benda-benda bulat dan mudah pecah, seperti hudon, guci, guri-guri dan lain-lain. 21. HARPE HOTANG : Dibuat dari rotan dianyam dengan bentuk khusus bagian alas berbentuk parabola, bagian bawah rata. Dipergunakan untuk landasan periuk tanah. 22. HADANG HADANGAN (1) : Sejenis tas tangan tempat belanjaan atau barang barang bawaan waktu berpergian. Bahannya dibuat dari baion (login) dianyam secara khusus diberi bertali sehingga praktis untuk di bawa-bawa. 23. HADANG HADANGAN (2) : Serupa dengan di atas tetapi lebih kecil, digunakan untuk tempat garam. 24. HAJUT PARDEMBANAN : Dibuat dari daun pandan, dianyam sedemikian indah untuk tempat sirih dan kelengkapannya. biasanya digunakan oleh kaum ibu. 25. HAJUT-HAJUT : Hajut Pardembanan motif lain dibuat dari daun Pandan Simata dan Kain merah. Berasal dari daerah Angkola. 26. SALAPA (1) : Dibuat dari bahan kuningan (golang-golang) digunakan untuk tempat sirih. 27. SALAPA (2) : Tempat tembakau dibuat dari kuningan. 28. PARHAPURAN : Bahan dari kuningan dipakai untuk tempat kapur sirih. 29. PARTIMBAHOAN :Dibuat dari kulit telor Kambing dipakai untuk tempat tembakau.HALAHATI : Bahannya dari besi, dipakai untuk membelah pinang. 30. BALANJA : Tempat menyimpan sirih dibuat dari bambu, bertutup dari ijuk dan kayu. 31. GONDIT : Bahannya dari kulit kerbau digunakan untuk ikat pinggang sekaligus tempat menyimpan duit (uang). 32. HAMPIL : Dibuat dari kulit seekor anak kambing secara utuh tanpa jahitan / tambalan digunakan sebagai hajut oleh raja-raja adat dan para dukun sakti. Koleksi ini diperhitungkan telah berumur ratusan tahun. 33. HAJUT BAG :Hajut jenis lain dari jaman penjajahan belanda. Bahan dari kulit, besi dan telah dijahit biasa dipakai laki-laki kaya don berpengaruh. 34. HAJUT KULIT : Hajut ini dibuat dari kulit lembu yang belum disamak, biasa dipakai raja-raja adat untuk tempat sirih dan perlengkapan lainnya. 35. TUKKOT MALLO : Tongkat orangtua umumnya bahannya dari rotan dipakai sehari-hari. 36. TUKKOT NATUIT : Dibuat dari tanduk kerbau dihiasi dengan gelang-gelang besi putih, perak dan tembaga dipakai oleh kaum lelaki perlente, waktu berjalan-jalan ke pecan dan waktu mainondur ke pesta-pesta. 37. TINTIN BAGANDING TUA : Bahannya dari tembaga, perak, kuningan dan Simbora (timah), digunakan sebagai hiasan jari sekaligus untuk jimat. 38. TINTIN GOLANG-GOLANG : Dibuat dari besi kuningan bercampur tembaga. Dipakai sebagai jimat dan hiasan jari. 39. LEANG (1) : Dibuat dari kuningan dan tembaga, diukir dengan motif khusus Singa-Singa, dipakai sebagai hiasan pelengkap kebesaran. Dipakai pada waktu pesta oleh kaum laki-laki. 40. LEANG (2) : Bahannya dari kuningan, tembaga dan simbora, dipakai oleh kaum ibu waktu pesta-pesta. 41. GOLANG : Bahan dari kuningan, diukir ragam hias Singa-Singa dipakai oleh kaum Bapak. 42. PUTTU : Gelang lengan dari batu putih digunakan oleh kaum bapak dilengan sebelah kanan pada waktu pesta-pesta. 43. GOLANG GADING : Dibuat dari gading gajah, dipakai oleh kaum bapak pada waktu pesta, letaknya di pangkal lengan kiri dan kanan sekaligus. 44. HORUNG-HORUNG SI MATA : Bahan dari manik-manik, Simata dan Sikkoru. Dipakai sebagai kalung kebesaran oleh laki-laki maupun wanita, biasanya diwaktu pesta. 45. HORUNG-HORUNG BONANG MANALU : Bahan dari benang pilin tiga warna dan buah rotan dipakai sebagai jimat terutama untuk anak-anak balita. 46. SIBONG SITELPANG : Kerabu Batak, dibuat dari kuningan dan emas batak digunakan sebagai penghias telinga oleh kaum ibu dan bapak. 47. SIBONG OTTOK-OTTOK : Kerabu batak jenis lain dipakai oleh kaum sebagai perhiasan. 48. SORTALI (1) : Bahan dibuat dari tembaga, disepuh dengan emas batak ditempelkan paada kain merah, dipakai untuk ikat kepala (Mahkota) laki-laki pada pesta-pesta besar. 49. SORTALI (2) : Serupa dengan Sortali kaum lelaki, tetapi motif ini khusus untuk wanita. 50. HOHOS : Dibuat dari benang tiga warna. (merah, putih dan hitam) ditenun/disirat digunakan sebagai ikat pinggang muda-mudi di waktu pesta. 51. RAKKE : Tempat barang-barang seperti Ulos, pinggan dan lain-lain digantungkan pada pandingdingan jabu Ruma, bahan dibuat dari rotan, kayu dan tali ijuk. 52. HOMBUNG (2) : Duplikat dari hombung Gorga (ukiran tradisional BATAK TOBA) Dipakai untuk tempat barang & Harta.HOMBUNG : Peninggalan lama, dibuat dari kayu pinasa, diukir motif gorga Batara Siang. Dipakai untuk tempat harta don barang pusaka lainnya. Hombung ini juga berfungsi sebagai dipan untuk tempat tidur pemiliknya (Kepala rumah tangga). 53. RUMBI (1) :Bahan dari batang pohon nangka, digunakan untuk tempat harta don barang pusaka. Koleksi ini berasal dari Lumban Gurning Kecamatan Porsea, umur ditaksir ratusan tahun. 54. RUMBI (2) : Bahan dibuat dari kayu nangka besar, fungsinya untuk tempat menyimpan harta benda dan barang pusaka. Diperoleh dari desa Hinalang Balige, umur ditaksir ratusan tahun. 55. HOTANG PARRAMBUAN : Dibuat dari rotan dianyam berbentuk periuk tanah digunakan untuk tempat pakaian, ulos dan lain-lain. 56. HUDON PARRAMBUAN : Hudon tano (periuk tanah besar) digunakan untuk tempat barang, pakaian, ulos dan sebagainya. 57. TAGAN : Tempat barang berharga (barang-barang Mas dan Perak) bentuk mini dari hombung motif Samosir dibuat dari kayu keras (Pokki). Diukir dalam bentuk dan komposisi yang harmonis. 58. SONDI : Sejenis tagan dari daerah Simalungun, fungsinya sama dengan tagan motif Samosir dibuat dari kayu nangka. 59. LAGE-TIAR : Dibuat dari “bayon login” = daun pandan, dianyam dipakai untuk alas/tempat duduk don tempat tidur.

Membangun Ruma Tangga Bahagia

Jon Robert Sidabutar/Nisma br. Pasaribu

 

Molo naeng maruma tangga, tontu dilului pasanganna. Alani i, porlu parsiapan mulai sian dasar. Cinta ndang laho habis marcarita. Ala dunia cinta asik jala uli. Memang magopo do ngolui, molo so ada holong. Angka muda-mudi, sai mangaranap do ise na laho sirongkap ni tondina. Aut dapot ahu ma nian songon na di rohangkon. Dipingkiri mulai haulion, pangalahona, karejona, hasabaron, hadengganon ruma tangga, gok pangkirimon asa bahagia. Si baoa pe mordong mangalului si lomo ni rohana. Jala adong do na pinatoho ni orang tua.

Baoa:

Godang bunga huida

Huhalomohon bunga teratai

Godang gadis hujumpa

Holan ho do na hucintai

Boru-boru:

Huputik bunga teratai

Hubungkus dohot kain

Hamu pe hucintai

Molo boi hatop ma kawin

Baoa:

Nunga las rohangku

Tabahen ma janjina

Molo boi pangidoangku

Tatontuhon ma arina

Boru-boru:

Inganan ni ingkau

Binoan sian toba

Hope saut diahu

Tu amanta ma paboa

Laos di suru ma pihak natua-tua mangkati taringot parbogasan ni nasida. Di hatai ma ruhut, adat na hombar tusi. Alai adong do na mabuk cinta, adong partimbangan na asing gabe mangalua ma nasida. Na mangalua pe amsuk adat do, jala adong do ruhut taringot tu na mangalua.

Ingot, Pangidoan ima hasadaon, tontu na cocok ma luluan. Molo dung marsipadomuan, unang mura naeng mamutushon. Porlu hamanaton, Adong do mangobral cinta martopeng holong laho patundukhon boru-boru. Dipuji huhut dipuja, dipanggar sahat tu langit. Sai hira na marwibawa, hape kepala bandit.

Awas cinta palsu. barang na palsu ndang hea leleng, Asa, Manat mamilih pasangan, Unang jadi penyesalan, Molo sembarangan, Olo mangkorhon haurahon.

Godang korban cinta palsu, korban materi, korban mahkota, korban perasaan, jadina menderita. Unang ma holan hirdopan mata sambing. Alana mata do pataridahon sikap senang, benci, marah, ramah di gambarhon mata. Molo alani mata do ima cinta buta.

Salam

Admin Pomparan Tamba Tua.

 

Sumber :

Jaulahan Situmorang

Kalender Batak

 

Nama-nama hari dalam 1 bulan di Kalender Batak (Penangggalan):

1. Artia

2. Suma

3. Anggara

4. Muda

5. Boraspati

6. Singkora

7. Samisara

8. Artia ni Aek

9. Suma ni Mangadop

10. Anggara Sampulu

11. Muda ni mangadop

12. Boraspati ni Tangkup

13. Singkora Purasa

14. Samisara Purasa

15. Tula

16. Suma ni Holom

17. Anggara ni Holom

18. Muda ni Holom

19. Boraspati ni Holom

20. Singkora Moraturun

21. Samisara Moraturun

22. Artia ni Angga

23. Suma ni Mate

24. Anggara ni Begu

25. Muda ni Mate

26. Boraspati Nagok

27. Singkora Duduk

28. Samisara Bulan Mate

29. Hurung

30. Ringkar

 

LEGENDA TUAK

Pohon Enau dalam bahasa Indonesia disebut pohon aren, dan sugar palm atau gomuti palm dalam bahasa Inggris. Di Sumatera, tumbuhan ini dikenal dengan berbagai sebutan, di antaranya ‘nau, hanau, peluluk, biluluk, kabung, juk atau ijuk, dan bagot’. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan baik dan mampu mendatangkan hasil yang melimpah pada daerah-daerah yang tanahnya subur, terutama pada daerah berketinggian antara 500-800 meter di atas permukaan laut, misalnya di Tanah Karo Sumatera Utara.

Tumbuhan enau atau aren dapat menghasilkan banyak hal, yang menjadikannya populer sebagai tanaman serba-guna, setelah tumbuhan kelapa. Salah satunya adalah tuak(nira). Selain sebagai minuman sehari-hari, tuak memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial-budaya bagi sebagian masyarakat Batak di Sumatera Utara, terutama yang tinggal di daerah dataran tinggi.

Dalam tradisi orang Batak, tuak juga digunakan pada upacara-upacara tertentu, seperti upacara manuan ompu-ompu dan manulangi. Pada upacara manuan ompu-ompu, tuak digunakan untuk menyiram beberapa jenis tanaman yang ditanam di atas tambak orang-orang yang sudah bercucu meninggal dunia.

Sementara dalam upacara manulangi, tuak merupakan salah satu jenis bahan sesaji yang mutlak dipersembahkan kepada arwah seseorang yang telah meninggal dunia oleh anak-cucunya. Pertanyaannya adalah kenapa tuak(nira) memiliki fungsi yang amat penting dalam kehidupan sosial-budaya orang Batak?

Menurut cerita, pohon enau merupakan jelmaan dari seorang gadis bernama Beru Sibou. Peristiwa penjelmaan gadis itu diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Tanah Karo, Sumatera Utara. Cerita itu mengisahkan tentang kesetiaan si Beru kepada abangnya, Tare Iluh. Ia tidak tega melihat penderitaan abangnya yang sedang dipasung oleh penduduk suatu negeri. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menolongnya. Apa yang menyebabkan Abangnya, Tare Iluh, dipasung oleh penduduk negeri itu? Bagaimana cara Beru Siboau menolong abangnya?

Alkisah, pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang terletak di Tanah Karo, Sumatera Utara, hiduplah sepasang suami-istri bersama dua orang anaknya yang masih kecil. Yang pertama seorang laki-laki bernama Tare Iluh, sedangkan yang kedua seorang perempuan bernama Beru Sibou. Keluarga kecil itu tampak hidup rukun dan bahagia.

Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena sang suami sebagai kepala rumah tangga meninggal dunia, setelah menderita sakit beberapa lama. Sepeninggal suaminya, sang istri-lah yang harus bekerja keras, membanting tulang setiap hari untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Oleh karena setiap hari bekerja keras, wanita itu pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Si Tare dan adik perempuannya yang masih kecil itu, kini menjadi anak yatim piatu. Untungnya, orang tua mereka masih memiliki sanak-saudara dekat. Maka sejak itu, si Tare dan adiknya diasuh oleh bibinya, adik dari ayah mereka.

Waktu terus berjalan. Si Tare Iluh tumbuh menjadi pemuda yang gagah, sedangkan adiknya, Beru Sibou, tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Sebagai seorang pemuda, tentunya Si Tare Iluh sudah mulai berpikiran dewasa. Oleh karena itu, ia memutuskan pergi merantau untuk mencari uang dari hasil keringatnya sendiri, karena ia tidak ingin terus-menerus menjadi beban bagi orang tua asuhnya.

“Adikku, Beru!” demikian si Tare Iluh memanggil adiknya.

“Ada apa, Bang!” jawab Beru.

“Kita sudah lama diasuh dan dihidupi oleh bibi. Kita sekarang sudah dewasa. Aku sebagai anak laki-laki merasa berkewajiban untuk membantu bibi mencari nafkah. Aku ingin pergi merantau untuk mengubah nasib kita. Bagaimana pendapat Adik?” tanya Tare Iluh kepada adiknya.

“Tapi, bagaimana dengan aku, Bang?” Beru balik bertanya.

“Adikku! Kamu di sini saja menemani bibi. Jika aku sudah berhasil mendapat uang yang banyak, aku akan segera kembali menemani adik di sini,” bujuk Tare kepada adiknya.

“Baiklah, Bang! Tapi, Abang jangan lupa segera kembali kalau sudah berhasil,” kata Beru mengizinkan abangnya, meskipun dengan berat hati.

“Tentu, Adikku!” kata Tare dengan penuh keyakinan.

Keesokan harinya, setelah berpamitan kepada bibi dan adiknya, si Tare Iluh berangkat untuk merantau ke negeri orang. Sepeninggal abangnya, Beru Sibou sangat sedih. Ia merasa telah kehilangan segala-segalanya. Abangnya, Tare Iluh, sebagai saudara satu-satunya yang sejak kecil tidak pernah berpisah pun meninggalkannya. Gadis itu hanya bisa berharap agar abangnya segera kembali dan membawa uang yang banyak.

Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ia menunggu abangnya, tapi tak kunjung datang jua. Tidak ada kabar tentang keadaan abangnya. Ia tidak tahu apa yang dilakukannya di perantauan. Sementara itu, Tare Iluh di perantauan bukannya mencari pekerjaan yang layak, melainkan berjudi. Ia beranggapan bahwa dengan memenangkan perjudian, ia akan mendapat banyak uang tanpa harus bekerja keras. Tetapi sayangnya, si Tare Iluh hanya sekali menang dalam perjudian itu, yaitu ketika pertama kali main judi. Setelah itu, ia terus mengalami kekalahan, sehingga uang yang sudah sempat terkumpul pada akhirnya habis dijadikan sebagai taruhan. Oleh karena terus berharap bisa menang dalam perjudian, maka ia pun meminjam uang kepada penduduk setempat untuk uang taruhan. Tetapi, lagi-lagi ia mengalami kekalahan.

Tak terasa, hutangnya pun semakin menumpuk dan ia tidak dapat melunasinya. Akibatnya, si Tare Iluh pun dipasung oleh penduduk setempat. Suatu hari, kabar buruk itu sampai ke telinga si Beru Sibou. Ia sangat sedih dan prihatin mendengar keadaan abangnya yang sangat menderita di negeri orang. Dengan bekal secukupnya, ia pun pergi mencari abangnya, meskipun ia tidak tahu di mana negeri itu berada. Sudah berhari-hari si Beru Sibou berjalan kaki tanpa arah dan tujuan dengan menyusuri hutan belantara dan menyebrangi sungai, namun belum juga menemukan abangnya. Suatu ketika, si Beru Sibou bertemu dengan seor ang kakek tua.

“Selamat sore, Kek!”

“Sore, Cucuku!” Ada yang bisa kakek bantu?”

“Iya, Kek! Apakah kakek pernah bertemu dengan abang saya?”

“Siapa nama abangmu?”

“Tare Iluh, Kek!”

“Tare Iluh…? Maaf, Cucuku! Kakek tidak pernah bertemu dengannya. Tapi, sepertinya Kakek pernah mendengar namanya. Kalau tidak salah, ia adalah pemuda yang gemar berjudi.”

“Benar, Kek! Saya juga pernah mendengar kabar itu, bahkan ia sekarang dipasung oleh penduduk tempat ia berada sekarang.

Apakah kakek tahu di mana negeri itu?

“Maaf, Cucuku! Kakek juga tidak tahu di mana letak negeri itu. Tapi kalau boleh, Kakek ingin menyarankan sesuatu.”

“Apakah saran Kakek itu?”

“Panjatlah sebuah pohon yang tinggi. Setelah sampai di puncak, bernyanyilah sambil memanggil nama abangmu. Barangkali ia bisa mendengarnya. Setelah menyampaikan sarannya, sang Kakek pun segera pergi. Sementara si Beru Sibou, tanpa berpikir panjang lagi, ia segera mencari pohon yang tinggi kemudian memanjatnya hingga ke puncak. Sesampainya di puncak, si Beru Sibou segera bernyanyi dan memanggil-manggil abangnya sambil menangis. Ia juga memohon kepada penduduk negeri yang memasung abangnya agar sudi melepaskannya.

Sudah berjam-jam si Beru Sibou bernyanyi dan berteriak di puncak pohon, namun tak seorang pun yang mendengarnya. Tapi, hal itu tidak membuatnya putus asa. Ia terus bernyanyi dan berteriak hingga kehabisan tenaga. Akhirnya, ia pun segera mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

“Ya, Tuhan! Tolonglah hambamu ini. Aku bersedia melunasi semua hutang abangku dan merelakan air mata, rambut dan seluruh anggota tubuhku dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk negeri yang memasung abangku.”

Baru saja kalimat permohonan itu lepas dari mulut si Beru Sibou, tiba-tiba angin bertiup kencang, langit menjadi mendung, hujan deras pun turun dengan lebatnya diikuti suara guntur yang menggelegar. Sesaat kemudian, tubuh si Beru Sibou tiba-tiba menjelma menjadi pohon enau. Air matanya menjelma menjadi tuak atau nira yang berguna sebagai minuman. Rambutnya menjelma menjadi ijuk yang dapat dimanfaatkan untuk atap rumah. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang dapat menghasilkan buah kolang-kaling untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman.

Demikianlah cerita “Kisah Pohon Enau” dari daerah Sumatera Utara. Hingga kini, masyarakat Tanah Karo meyakini bahwa pohon enau adalah penjelmaan si Beru Sibou. Untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk Tanah Karo pada jaman dahulu setiap ingin menyadap nira, mereka menyanyikan lagu enau.

Cerita di atas termasuk ke dalam cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Di antara pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah memupuk sifat tenggang rasa dan menjunjung tinggi persaudaraan, serta akibat buruk dari suka bermain judi. sifat tenggang rasa. Sifat ini tercermin pada sifat Beru Sibou yang sangat menjunjung tinggi tenggang rasa dan persaudaraan. Ia rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya dengan menjelma menjadi pohon yang dapat dimanfaatkan orang-orang yang telah memasung abangnya. Hal ini dilakukannya demi membebaskan abangnya dari hukuman pasung yang telah menimpa abangnya tersebut. Sifat tenggang rasa dan persaudaran yang tinggi ini patut untuk dijadikan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber : http://rapolo.wordpress.com/2008/05/15/legenda-tuak/

 

Arti HORAS bagi Orang Batak

H O R A S

Sering jika bertemu dengan orang batak, kata pertama yang diucapkan adalah “horas“. orang hanya tahu horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun tidaklah demikian sebenarnya. Horas itu adalah suatu termonologi yang di dalamnya termuat falsafat hidup orang batak. Dan falsafat ini harus dibawa orang batak kemanapun ia pergi.

Sekilas kami jelaskan apa itu horas. Horas adalah suatu singkatan dari

H. holong masihaholongan = kasih mengasihi
O. on do sada dalan nadumenggan = inilah jalan yang terbaik
R. rap tu dolok rap tu toruan = seia sekata
A. asa Taruli pasu-pasu = supaya kita diberkati
S. Saleleng di hangoluan=selama kita hidup.

jadi kata horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang mengambarkan bahwa setiap orang batak harus hidup saling mengasihi karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. demikian secara singkat kata ini dimaknai.

Horas adalah kata salam orang Batak yang berasal dari daerah Sumatra Utara. Khususnya “Tapanuli”. Selain kata HORAS salam khas yang lain, yaitu MENJUAH-JUAH dari daerah Karo, YAHOBU dari daerah Nias. Namun kata Horas lebih umum digunakan dan lebih populer. Sulit menemukan kata yang tepat dalam Bahasa Indonesia, karena kata Horas mempunyai makna yang sangat luas, diantaranya berarti: apa khabar, wa’lafiat, selamat perkenalan, selamat pagi/siang/malam, selamat datang/jalan tinggal dan lain-lain.

Kata Horas dalam tradisi Batak yang memiliki keunikan tersendiri, tercipta dari falsafah hidup suku Batak, yakni “Dalihan Na Tolu” (DNT). Secara harfiah DNT berarti “Tungku Nan Tiga” atau tungku yang ditopang oleh tiga kaki. Falsafah ini menunjukkan keterikatan hubungan internal dari ketiga posisi kekerabatan orang Batak dalam bermasyarakat yang mendoakan setiap orang agar senantiasa “Horas-Horas”: Somba marhula-hula, elek mar Boru, Manat mar Dongan Tubu. Berdasarkan DNT, kekerabatan orang Batak dibagi dalam tiga bagian yaitu Hula-Hula(kerabat marga pihak isteri), Dongan Tubu (marga kita, dari garis ayah, kakek dan anak laki), Boru (kerabat perempuan dari ayah, saudara perempuan kita beserta marga suaminya).

Somba mar-hula hula artinya senantiasa tunduk dan hormat kepada hula-hula agar horas-horas sedangkan Elek mar-Boru senantiasa mengasihi agar mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Manat mar-Dongan Tubu artinya agar berhati-hati menjaga ikatan persaudaraan supaya terhindar dari malapetaka atau kutukan dari saudara semarga.

Setiap orang Batak adalah Raja. Raja disini tidak ada kaitannya dengan kerajaan, hanya secara umum dipakai dalam acara adat dan kehidupan sehari-hari orang Batak. Dalam ikatan DNT yang lazim digambarkan dengan bentuk segitiga sama sisi, masing-masing disebut juga: Rajani Hula-Hula, Raja ni Boru, dan Raja ni Dongan Tubu. Laki-laki Batak didalam bermasyarakat pasti pernah menduduki ketiga posisi DNT ini, menjadi hula-hula, boru, atau dongan tubu tergantung pada situasi dan kondisinya saat itu.

Adat Batak tidak memandang pangkat, harta, atau status seseorang karena berpegang kepada Dalihan Na Tolu. Bisa saja terjadi seorang Jenderal dalam acara adat harus menyingsingkan lengan bajunya dan wajib bekerja melayani seluruh keluarga dari pihak isteri yang kebetulan berpangkat Sersan. Situasi seperti ini mungkin saja membuat pak Sersan merasa rikuh, namun itulah realita dalam kehidupan kekerabatan Batak. Dari fenomena ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Batak umumnya tidak neko-neko, siap bekerja sama dan mau mengalah dan bersikap kesatria.

Adalah anggapan keliru yang mengatakan bahwa orang Batak wataknya kasar, susah sulit bergaul, dst. Pembawaan fisik yang kelihatan keras, galak, suara keras, dll, itu sebenarnya terbentuk karena alam Tapanuli yang juga mem pengaruhi pola hidup orang Batak. Tapanuli tanahnya tandus berbatu-batu, berada pada ketinggian yang sangat jauh diatas permukaan laut sehingga mengharuskan mereka bekerja keras untuk menghasilkan makanan. Tiupan angin yang sangat kencang serta jarak antara rumah-rumah yang berjauhan menuntut mereka untuk berteriak agar suaranya dapat didengar oleh lawan bicaranya. Watak yang terlihat itu hanyalah penampilan diluar saja, sebenarnya hati nurani mereka baik dan lembut.

Satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Tapanuli adalah Silsilah (tarombo), yang diwariskan oleh setiap ayah terutama kepada anak laki-lakinya. Konon, semua tarombo ditulis pada kulit kayu, kulit binatang atau kain putih yang akan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui anak laki-laki. Dari tarombo ini nama leluhur pada generasi yang ke 20 pun dapat ditelusuri dengan mudah termasuk saudara-saudaranya turun temurun.

 

Sumber

1. http://www.horasbah.com/hello-world/

 

2. http://khasbatak.com/index.php/artikel-budaya-batak/96-arti-kata-horas